งานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน

Thumbnail Image Table
_MG_0071_resize
18/3/2555 9:00:24
Size (KB)  :  619 KB
_MG_0079_resize
18/3/2555 9:00:25
Size (KB)  :  480 KB
_MG_0087_resize
18/3/2555 9:00:26
Size (KB)  :  535 KB
_MG_0115_resize
18/3/2555 9:00:28
Size (KB)  :  657 KB
_MG_0117_resize
18/3/2555 9:00:29
Size (KB)  :  707 KB
_MG_0122_resize
18/3/2555 9:00:30
Size (KB)  :  644 KB
_MG_0127_resize
18/3/2555 9:00:31
Size (KB)  :  615 KB
_MG_0128_resize
18/3/2555 9:00:33
Size (KB)  :  655 KB
_MG_0147_resize
18/3/2555 9:00:34
Size (KB)  :  681 KB
_MG_0149_resize
18/3/2555 9:00:35
Size (KB)  :  642 KB
_MG_0156_resize
18/3/2555 9:00:37
Size (KB)  :  682 KB
_MG_0241_resize
18/3/2555 9:00:38
Size (KB)  :  730 KB
_MG_0254_resize
18/3/2555 9:00:39
Size (KB)  :  668 KB
_MG_0261_resize
18/3/2555 9:00:41
Size (KB)  :  588 KB
_MG_0271_resize
18/3/2555 9:00:42
Size (KB)  :  696 KB
_MG_0274_resize
18/3/2555 9:00:44
Size (KB)  :  706 KB
_MG_0300_resize
18/3/2555 9:00:45
Size (KB)  :  666 KB
_MG_0328_resize
18/3/2555 9:00:47
Size (KB)  :  626 KB
_MG_0350_resize
18/3/2555 9:00:48
Size (KB)  :  696 KB
_MG_0371_resize
18/3/2555 9:00:49
Size (KB)  :  521 KB
_MG_0372_resize
18/3/2555 9:00:51
Size (KB)  :  539 KB
_MG_0373_resize
18/3/2555 9:00:52
Size (KB)  :  576 KB
_MG_0405_resize
18/3/2555 9:00:54
Size (KB)  :  634 KB
_MG_0465_resize
18/3/2555 9:00:55
Size (KB)  :  661 KB
_MG_0470_resize
18/3/2555 9:00:56
Size (KB)  :  665 KB
_MG_0474_resize
18/3/2555 9:00:58
Size (KB)  :  637 KB
_MG_0492_resize
18/3/2555 9:00:59
Size (KB)  :  578 KB
DSCF0683_resize
18/3/2555 9:01:01
Size (KB)  :  746 KB
DSCF0849_resize
18/3/2555 9:01:02
Size (KB)  :  605 KB
DSCF0854_resize
18/3/2555 9:01:03
Size (KB)  :  672 KB
Pages:     1 2 3