คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์
ประธานฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เลขาธิการฯ
มุขนายกชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 4 ซ.นนทรี 14 (นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
  โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1402,1403   โทรสาร 0-2681-5370  
  E-mail : cidcu.thailand@gmail.com  
  http://cidcu.cbct.net  
 
หน่วยงานศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์
  เจ้าหน้าที่คริสตสัมพันธ์  
  คุณวรินทร เหมะ  
  โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1403  
  โทรสาร 0-2681-5370  
  E-mail: cidcu.vrt@gmail.com  
 

ติดต่อโดยตรง

  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์  
  มุขนายกชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  
  ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา  
  387 ถ.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
  โทร. 0-4427-4535,0-4425-6268  
  โทรสาร. 0-4424-1840  
  E-mail:diokorat@hotmail.com  
  www.diokorat.in.th  
 

ติดต่อโดยตรง

  เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์  
  บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก  
  สำนักพระสังฆราช  
  31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  
  โทร. 0-3232-5458 , 0-3231-4728  
  โทรสาร. 0-3232-3184  
  E-mail:sdamneansaduak@gmail.com  
  www.ratchaburidio.or.th